หน้าหลัก / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

01 ผู้จัดการสาขา ตำแหน่ง : 3

ผู้จัดการสาขา

ตำแหน่ง : 3
สาขา : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน

 • เพศชาย / หญิงอายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 • มีบุคลิกที่ดีเป็นผู้นำ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ ร้านอาหาร Bar & Restaurant 1-3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ถ้าเคยทำงานในโรงแรมและร้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิงอายุ 25-35 ปี
สมัครงาน
02 หัวหน้างาน ตำแหน่ง : 2

หัวหน้างาน

ตำแหน่ง : 2
สาขา : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน

 • เพศชาย / หญิงอายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีบุคลิกที่ดีเป็นผู้นำ
 • ประสบการณ์จาก 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการธุรกิจบริการ สามารถถ่ายทอดความรู้แก่คนในทีมได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากเคยทำงานในโรงแรมและร้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิงอายุ 25-35 ปี
สมัครงาน
03 เจ้าหน้าที่การเงิน ตำแหน่ง : 1

เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่ง : 1
สาขา : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน

 • ปริญญาตรีสาขาการเงินหรือการบัญชี
 • อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • มีการสื่อสารที่ดี
 • บุคลิกภาพ / ประสบการณ์ที่คิดจะมีความได้เปรียบ
 • ทำงานร่วมกับสำนักงานใหญ่ที่สีลมซอย 6

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขาการเงินหรือการบัญชี
สมัครงาน
04 หัวหน้างานฝึกอบรม ตำแหน่ง : 1

หัวหน้างานฝึกอบรม

ตำแหน่ง : 1
สาขา : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน

 • ปริญญาตรี - ปริญญาโทที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • การถ่ายโอนความรู้และการบริการเป็นสิ่งที่ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีชัดเจน อาจจะเป็นลำโพงภายใน
 • ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมงานได้เป็นอย่างดี
 • หากคุณมีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหารโรงแรมหรือธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี - ปริญญาโทที่เกี่ยวข้อง
สมัครงาน