หน้าหลัก / ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา

จากความสำเร็จเพียงหนึ่งที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จนกลายเป็น Asian Cuisine ทีมบริหาร COCA Restaurant และ Mango Tree Restaurant ในต่างประเทศเป็นที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถของทีมผู้บริหารที่รักในการบริการ และความร่วมมือภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ร้านอาหารในเครือของ Coca Restaurant Group มีมาตรฐานเหมือนกันทั่วโลก และด้วยสามารถของทีมผู้บริหาร Asian Cuisine จึงทำให้ปัจจุบัน Coca Restaurant Group มีสาขาอยู่ในต่างประเทศถึง 14 ประเทศรวม 53 สาขา

โดยแบ่งเป็นร้าน Coca Restaurant จำนวน 14 สาขา และร้าน Mango Tree Restaurant จำนวน 39 สาขา และในอนาคตทีมผู้หาร Asian Cuisine ยังมีแผนที่จะขยายสาขาออกไปอีกเรื่อยๆ เพื่อให้ทั่วโลกได้ลิ้มลองของอร่อยจากแบรนด์ COCA Restaurants Group

เว็บไซต์ : http://www.exquisinethai.com/