หน้าหลัก / ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา

COCA หรือ โคคา เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดย คุณศรีชัย และคุณปัทมา พันธุ์เพ็ญโสภณ โดยมีสาขาแรกตั้งอยู่ที่ถนนสุรวงศ์ ซึ่งโคคาเป็นที่แรกที่นำเมนูสุกี้สไตล์กวางตุ้งเข้ามาให้บริการในประเทศไทยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนประสบความสำเร็จ และได้มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 8 สาขา แต่นอกจากโคคาจะให้บริการในเรื่องของสุกี้แล้ว ที่โคคายังได้มีการคิดค้นเมนูใหม่ๆ ขึ้นมีอีกมาย อีกทั้งยังได้นำเชฟฝีมือดีจากฮ่องกงมาประจำที่ร้าน เพื่อทำติ่มซำต้นตำหรับสไตล์ฮ่องกงอีกมากกว่า 20 เมนู จึงเป็นที่มาในเรื่องของความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยบริการที่เป็นมิตร ใส่ใจในทุกขั้นตอนรายละเอียด คัดสรรค์แต่วัตถุดิบระดับพรีเมี่ยมเพื่อสุขภาพที่ดี และความสุขของลูกค้า
เว็บไซต์ : https://www.instagram.com/cocarestaurants/
<h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3>