ประวัติความเป็นมา

COCA เริ่มต้นขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 จากห้องอาหารจีนกวางตุ้ง 20 ที่นั่ง โดยคุณศรีชัยและคุณปัทมา พันธุ์เพ็ญโสภณ ได้สร้างและวางรากฐานให้ภัตตาคารโคคาเติบโตจวบจนปัจจุบัน

OUR VENUE

โคคา จะเป็นผู้ดำเนินงานภัตตาคารชั้นนำของโลกโดยมุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพในเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมสร้างมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากล

Promotion & Packages

โคคาปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่มุ่งเน้นด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร โดยได้นำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในร้านอาหารโคคาทั้งหมดในเครือ
coca

67 สาขาทั่วโลก

COCA Restaurants Group

กว่า 60 ปีของโคคา ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานแห่งความตั้งใจในการให้บริการอาหารที่มีคุณภาพ ผ่านวัตถุดิบที่ถูกเลือกสรรค์มาเป็นอย่างดี พร้อมบรรจงปรุงรสชาติอาหารให้ถูกปากทุกท่านที่ได้รับประทาน ทำให้ความอร่อยของโคคาและทุกร้านอาหารในเครือ ล้วนประสบความสำเร็จและโด่งดังไกลทั้งในประเทศและต่างแดน

โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

โคคาเริ่มธุรกิจ กับ Suki แล้ว Coca ได้ขยายธุรกิจไปยังอีกอาหารอื่นๆ และประเภทร้านอาหาร