Home / News and Events

News and Events

ดำนาวันแม่ ที่ท้องนา “COCA Boutique Farm” News
27 August 2019
ดำนาวันแม่ ที่ท้องนา “COCA Boutique Farm”

12 สิงหาคม ที่ผ่านมาโคคาได้จัดกิจกรรม “ดำนาวันแม่”

ที่ท้องนา “COCA Boutique Farm” อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

กิจกรรมดำนาครั้งนี้ทำให้เราที่รู้จักคำว่า “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน”

เราเห็นความสำคัญของชาวนากันมากขึ้น เห็นในคุณค่าของข้าวที่เราบริโภค

มากไปกว่านั้นเราได้สัมผัสความรู้สึกในการสำนึกรักบ้านเกิดของชาวนาในพื้นที่ อีกทั้งยังรับรู้เจตนาของชาวนา

ที่ทำนาไม่เพียงเพื่อเลี้ยงปากท้อง แต่กลับทำด้วย “ความรัก”

รักในอาชีพ รักในท้องถิ่นตนเอง รักในผืนนา รักผลผลิต และรักในผู้บริโภค

จนทำให้เกิด “นาข้าวออแกนิค”

 จากการจัดกิจกรรมนี้ ทางโคคาเล็งเห็นความสำคัญ จึงสร้างโครงการที่ทำเพื่อช่วยเหลือชาวนาให้มีรายได้

และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการรับซื้อข้าวจากชาวนาที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

และรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือพนักงานภายในบริษัทโคคาที่ทางบ้านทำนาเข้าร่วมโครงการนี้อีกด้วย

 กิจกรรม และโครงการดีๆ ที่ส่งเสริม และช่วยเหลือชาวนาได้ดีขนาดนี้ ไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ

แล้วพบกับกิจกรรมต่อไป 5 ธันวา “เกี่ยวข้าววันพ่อ”

Related News & Events