Home / News and Events

News and Events

โคคาจัดโครงการ News
09 January 2019
โคคาจัดโครงการ "อิ่มเพื่อน้อง" สมทบทุน มูลนิธิ Zy Movement Foundation

 

 

 

โคคาขอขอบพระคุณทุกกำลังใจจากลูกค้าทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบทุนให้แก่น้องๆ มูลนิธิ Zy Movement Foundation เพื่อช่วยเหลือน้องๆที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ในโครงการ “อิ่มเพื่อน้อง” เมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา
.
จุดประสงค์ของโครงการเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของน้องๆที่สามารถทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองเหมือนคนทั่วไป ให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ครั้งนี้น้องๆตั้งใจเรียนรู้งานบริการในครั้งนี้จนทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆ ทางโคคาจึงขอมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำลังใจและชื่นชมในความเก่งของน้องๆ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ 

Related News & Events