Home / News and Events

News and Events

โคคาร่วมสร้างสรรค์สังคมภายใต้กิจกรรม “Cooking Adventure” News
27 December 2018
โคคาร่วมสร้างสรรค์สังคมภายใต้กิจกรรม “Cooking Adventure”

            เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท โคคา โฮลดิ้งอินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด ได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีดีภายใต้กิจกรรม “Cooking Adventure” ให้แก่น้องๆ มูลนิธิ Zy Movement Foundation เพื่อให้น้องๆได้สัมผัสวิถีการทำการเกษตรแบบออร์แกนิคจากโคคาบูทีคฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา นำทีมโดย คุณพิทยา พันธุ์เพ็ญโสภณ และ คุณนัฐธารี พันธุ์เพ็ญโสภณ ทีมผู้บริหารจากทางโคคา มาร่วมมอบประสบการณ์ความสนุกให้แก่น้องๆในครั้งนี้

            ภายในกิจกรรม น้องๆยังได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศของฟาร์ม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภค และเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันการทำอาหารกับทีมเชฟของกลุ่มบริษัทโคคา โดยใช้วัตถุดิบจากฟาร์มในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพิทยา มาเป็นกรรมการผู้ตัดสินผู้ชนะเลิศ

            กิจกรรม Cooking Adventure คือหนึ่งในโครงการของโคคา ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมให้แก่มูลนิธิเนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ความรู้อันจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจจนนำไปต่อยอดการดำเนินชีวิตของเด็กๆในแต่ละมูลนิธิ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสาธารณะให้แก่เด็กๆ และพนักงานในองค์กรได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป โดยโคคามุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างโครงการดีดีแบบนี้ต่อไป เพื่อเป็นกระบอกเสียงที่ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น ส่วนทางโคคาจะมีกิจกรรมอะไรดีดีมาฝากอีกนั้นต้องติดตามกันค่ะ

Related News & Events