หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

โคคาร่วมสร้างสรรค์สังคมภายใต้กิจกรรม “Cooking Adventure” ข่าวสาร
27 ธันวาคม 2561
โคคาร่วมสร้างสรรค์สังคมภายใต้กิจกรรม “Cooking Adventure”

            เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท โคคา โฮลดิ้งอินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด ได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีดีภายใต้กิจกรรม “Cooking Adventure” ให้แก่น้องๆ มูลนิธิ Zy Movement Foundation เพื่อให้น้องๆได้สัมผัสวิถีการทำการเกษตรแบบออร์แกนิคจากโคคาบูทีคฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา นำทีมโดย คุณพิทยา พันธุ์เพ็ญโสภณ และ คุณนัฐธารี พันธุ์เพ็ญโสภณ ทีมผู้บริหารจากทางโคคา มาร่วมมอบประสบการณ์ความสนุกให้แก่น้องๆในครั้งนี้

            ภายในกิจกรรม น้องๆยังได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศของฟาร์ม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภค และเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันการทำอาหารกับทีมเชฟของกลุ่มบริษัทโคคา โดยใช้วัตถุดิบจากฟาร์มในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพิทยา มาเป็นกรรมการผู้ตัดสินผู้ชนะเลิศ

            กิจกรรม Cooking Adventure คือหนึ่งในโครงการของโคคา ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมให้แก่มูลนิธิเนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ความรู้อันจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจจนนำไปต่อยอดการดำเนินชีวิตของเด็กๆในแต่ละมูลนิธิ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสาธารณะให้แก่เด็กๆ และพนักงานในองค์กรได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป โดยโคคามุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างโครงการดีดีแบบนี้ต่อไป เพื่อเป็นกระบอกเสียงที่ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น ส่วนทางโคคาจะมีกิจกรรมอะไรดีดีมาฝากอีกนั้นต้องติดตามกันค่ะ

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง